Innoveren binnen een regiemodel

Binnen de facilitaire processen worden meer en meer technologische vernieuwingen geïmplementeerd. Denk aan sensortechnologie, internet of things, domotica, big data et cetera. Kun je last hebben van het regiemodel bij de implementatie van een dergelijke vernieuwing? Kenmerkend voor een facilitair regiemodel is de scheiding tussen regie en uitvoering. Aan de hand van een voorbeeldcase worden uitdagingen van het regiemodel geschetst om te visualiseren hoe complex het kan zijn een procesverandering in de hele keten – want dat is een implementatie van een technologische vernieuwing – door te voeren. Het laat je zien dat je tegen uitdagingen kunt aanlopen bij het veel gehanteerde regiemodel. Door bewust aandacht te hebben voor het doorvoeren van veranderingen bij alle onderdelen, wordt een implementatie succesvoller.

In dit artikel worden praktijkdilemma’s geschetst bij een simpel en herkenbare case, namelijk de implementatie van selfservice. Aangezien meer en meer technologische vernieuwingen geïmplementeerd gaan worden, is het een kracht de rollen uit het regiemodel zo optimaal mogelijk te gebruiken. Het artikel maakt je bewust van deze samenhang.

Lees het volledige artikel, geplaatst in Facility Management Magazine, via onderstaande link:

Innoveren binnen een regie model LR FMM 224

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *