Beheerorganisatie Planon bij De Nederlandsche Bank (DNB)

Jolanda heeft bij De Nederlandsche Bank een beheerorganisatie Planon opgezet, waardoor maandelijks kleine mutaties gestructureerd en ieder half jaar grotere mutaties projectmatig doorgevoerd worden in de applicatie. Weloverwogen keuzes worden gemaakt ten aanzien van de prioriteit, eindgebruikers weten waar ze aan toe zijn en op een beheersmatige manier worden mutaties doorgevoerd in het systeem. Jolanda heeft deze beheerorganisatie opgezet naast de implementaties van diverse nieuwe functies in de applicatie (oa. prestatiegericht beheer/ onderhoudsplannen/ evenementen/ dagparkeren etc.). Met een gerust hart laat zij nu een organisatie achter die op dit gebied professioneler is gaan werken.

Het doel van een beheerorganisatie is duidelijkheid geven over het beheer en over het wijzigen van – in dit geval- de applicatie Planon. Het beheerplan lijkt in de eerste instantie geschreven voor de functioneel en technische applicatie-beheerders, maar belangrijker is juist alle betrokken proceseigenaren en kerngebruikers van de applicatie hierover kennis en inzicht geven.

Jolanda heeft dit beheerplan ontwikkeld en laten vaststellen als één van de deelproducten uit haar project. Ze heeft daarbij daadwerkelijk de beheerorganisatie Planon geïmplementeerd. Het beheerplan Planon bevat vastgestelde informatie over:

 • Uitgangspunten
 • Beheerorganisatie
 • Overlegstructuren
 • Wijzigingenproces
 • Documentbeheer
 • En het geeft inzicht in functies van de applicatie: wat doet het?

Gedurende 3 jaar heeft Jolanda projectmatige werkzaamheden voor het Facilitair Bedrijf van De Nederlandsche Bank uitgevoerd. Zij heeft daar met veel plezier gewerkt door het vertrouwen in haar, de vrijheid van handelen in een professionele uitdagende omgeving, samen met leuke sociale collega’s. Het implementeren van de beheerorganisatie is één van de tastbare eindresultaten.

Looptijd projecten:

 • Projectleider Planon Release 1 – Q2 2015 (01-03-2015 t/m 01-08-2015), gemiddeld 2 dagen per week
 • Projectleider Planon Release 2 – Q4 2014 (01-09-2014 t/m 15-01-2015), gemiddeld 1,5 dagen per week
 • Functioneel Applicatiebeheerder (01-07-2014 t/m 01-03-2015), gemiddeld 2 dagen per week
 • Projectleider MOAC FD naar FMA (01-05-2014 t/m 01-07-2014)), gemiddeld 1 dag per week
 • Projectleider Planon Release 1 – Q2 2014 (01-02-2014 t/m 01-08-2014), gemiddeld 2 dagen per week
 • Projectleider Planon Java Client (01-04-2012 t/m 31-12-2013), gemiddeld 2 dagen per week