FM-kenniscafé Technologie en Facility Management

Saxion 40 jaar

Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de opleiding Facility Management is het kenniscafé georganiseerd op dinsdag 19 januari van 16.00 uur tot 19.30 uur in de lobby van de Hospitality Business School in Deventer. Studenten van de opleiding Facility Management waren verantwoordelijk voor de organisatie samen met de alumni- en de  studievereniging. Dit kenniscafé is voor studenten, het werkveld en alumni. Voor de allereerste keer is het in deze vorm georganiseerd, met een opkomst van ongeveer 40 geïnteresseerden.

Jolanda Venema heeft aangegeven hoe zij denkt dat facilitaire organisaties veranderen door technologie. Ze heeft een terugblik gegeven op de organisatievormen Facilitair Bedrijf – Shared Service Center – Regiemodel en daarbij aangeven welke invloeden zij herkent door technologie waardoor facilitaire organisaties veranderen. Een technologische innovatie implementeren, gaat altijd hand in hand met een procesverandering. Een organisatie moet aangepast worden of erop voorbereid zijn de innovatie tot een succes te maken. Zonder de benodigde procesaanpassingen heeft een nieuwe technologie weinig tot geen effect.

Martine Vonk, lector Ethiek en Technologie bij Saxion, Kenniscentrum Hospitality en voorzitter van de programmaraad Living Technology. Saxion heeft Living Technology als speerpunt gekozen. Martine vertelde wat Living Technology inhoudt en wat dit betekent voor Facility Management.

Publiek Jolanda Venema Martine Vonk Adrie Rijnen

Aan de hand van vijf kennistafels is onder begeleiding van kennisdelers een verdieping gegeven in vijf verandergebieden te herkennen door technologie.

Rolf van der Hagen Peggy van der Kamp Petra Hillenius Organisatie studenten

Gebouwen vol met technologische snufjes, om het gebruikers, waaronder de medewerkers, zo gemakkelijk mogelijk te maken en het ondernemen nog meer te faciliteren, vragen om een gezamenlijke visie en (be)sturing. Steeds meer organisaties betrekken facility management bij het vasthouden, binden en boeien van hun werknemers. Omdat een flexibele, inspirerende en gezonde werkomgeving het verschil kan maken tussen behoud of opnieuw moeten werven van personeel. Facility management wordt dan niet gezien als kostenpost, maar als partner omdat zij samen met IT deze werkomgeving realiseren en beheren.  Aan deze kennistafel van Jolanda Venema is een (toekomstige) facility manager getypeerd.

Het vliegwiel om te innoveren kan ook komen vanuit de leveranciers. Contractueel moet dit wel geborgd zijn. Verandert het contractmanagement onder invloed van technologie? Door technologie ontstaan nieuwe vraagstukken binnen het contactmanagement op het gebied van eigenaarschap van data en privacy. Ook kan door technologie partnerschap ontstaan met en tussen leveranciers. Aan de kennistafel van Peggy van der Kamp is een contractmanager onder invloed van technologie getypeerd.

Een facilitaire organisatie kan alleen proactief handelen als er inzichten zijn en deze inzichten komen door feiten veelal uit systemen. Door technologie ontstaan meer informatie intensieve facilitaire processen. Optimale aansluiting tussen informatiebehoefte en -verstrekking is een uitdaging op zich. Het begint met de vraag welke informatie je hebben wilt en waarom, geen eenvoudige zaak. Net als het analyseren van gegevens om te komen tot relevante informatie. Ook een vak apart. Maak hierbij de verbinding met de organisatiestrategie. Aan de kennistafel van Adrie Rijnen is een informatiemanager getypeerd.

De datascientist onderzoekt data vanuit verschillende bronnen en andere invalshoeken en koppelt deze aan elkaar om daarmee weer andere trends te ontdekken. Deze rol lijkt een steeds belangrijker wordende rol te worden door technologie. Deze rol ten behoeve van facilitaire of bedrijfsondersteunende processen komt nog niet veel voor. Ook zijn er nog niet beantwoorde vragen. Hoe gaan we om met die data? Hoe zit het met de privacy en het eigendom van data? En wat is het economisch belang van Big Data? Aan de kennistafel van Rolf van der Hagen en Frank Rosendaal is besproken wat een datascientist is en waar binnen de facilitaire organisatie deze rol ligt.

Door opkomst van technologie wordt vakmanschap (de uitvoerende rol) steeds belangrijker. Tijdrovende handelingen kunnen door technologie efficiënter worden uitgevoerd. De oorzaak vinden van een probleem wordt het snelst opgelost door de context te herkennen. Wat gebeurde er vóórdat het rode lampje op het dashboard ging branden?  De kleine signalen die de vakman herkent, leiden nog altijd het snelst tot het vinden van de oorzaak en dit te verbeteren. Mensen zijn in staat verwachtingen te overtreffen. Afhankelijk van de context kiezen mensen soms voor een andere aanpak, waardoor de klant plots een boost in tevredenheid krijgt. Maakt technologie ons leven minder menselijk? Aan de kennistafel van Petra Hillenius is besproken of de facilitaire medewerker nodig blijft en hoe je veranderingen doorvoeren begeleidt (cultuuromslag).

Een geslaagde, informatieve, interessante kennismiddag!