Relatiebijeenkomst over Circulaire Economie

Dinsdag 11 februari organiseerde Facility Estate Network een relatiebijeenkomst in samenwerking met Stichting Circulaire Economie. Het doel van de bijeenkomst was gezamenlijk een visie te vormen hoe Facility Estate voorbereid kan worden op Circulaire Economie. Als locatie voor deze bijeenkomst was gekozen voor de Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH) te Utrecht. Deze locatie is onlangs ingericht zoveel als mogelijk conform het gedachtegoed van Circulaire Economie.

Meer dan 50 geïnteresseerden, FEN leden en haar relaties, waren aanwezig. Erick Wuestman gaf een boeiende inleiding over Stichting Circulaire Economie. Doelstelling is om te bouwen aan een eerlijke en schone economie gericht op het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Nadrukkelijk kwam naar voren dat het vooral mensenwerk is, je moet het met elkaar doen, met alle partners in de keten. Circulaire Economie is vooral een wijze van ‘anders denken’. Producten hoeven niet meer per sé gekocht te worden, eigendom van producten is niet belangrijk, wel het gebruik ervan. Als gebruiker van een circulair product gelden de uitgangspunten; gezond, schoon en heel. Producenten moeten hun focus leggen op een zorgvuldig en duurzaam productieproces en inzet van materialen, waarmee de waarde van het product zo lang mogelijk behouden wordt. Daarmee kan de kringloop gesloten worden en worden minder grondstoffen gebruikt.

Na de toelichting ging de groep uiteen om in kleinere groepen een visie te vormen over de thema’s ‘Contractering & monitoring’, ‘FMIS’, ‘Beheer en onderhoud’, ‘Facilitaire uitdagingen’ en ‘Financiering’. De gemeenschappelijke uitkomst was dat de gehele keten een bijdrage moet leveren, men elkaar moet durven te vertrouwen en dat er lef voor nodig is. Maar ook dat er een goed onderbouwde risico analyse opgesteld moet worden met een transparant keuze proces. Circulaire economie werkt het beste als het bijdraagt aan de core business van een organisatie, bedrijfseconomisch interessant is en maatschappelijk verantwoord. Ondanks dat Circulaire Economie nog in de kinderschoenen staat, zijn veel opdrachtgevers en producenten enthousiast en zijn de eerste projecten al opgestart. Duidelijk is geworden dat deze avond weer vele mensen enthousiast heeft gemaakt over het gedachtegoed.