Strategische rol voor Facility Manager bij nieuwbouw

De voortdurende veranderingen binnen het onderwijs vereisen een nieuwe visie op onderwijshuisvesting. Deze heeft een veranderende rol voor de facilitaire functie tot gevolg. Facility management vormt de ruggengraat van de organisatie. Een tweetal trends bepalen die vernieuwde positie. Allereerst is facility management in het nieuwbouwtraject voorwaardenstellend in plaats van ondersteunend. Ten tweede levert facility management een essentiële bijdrage aan de uiteindelijke beleving en waarde van het gebouw.

Van den Bergh-Kommers, M., Van den Heuvel, R., Venema-Verveen, J.M., “Facility Management Magazine”, Strategische rol voor facility manager bij nieuwbouwtrajecten, pagina 20-23, Arko Uitgeverij, november 2005.


Lees het artikel (pdf).