Trending facility technologie

Op de foto twee heldere lichtpunten: de lamp en de maan. Heeft de facility manager het ‘licht al gezien’ als het gaat om technologische vernieuwingen voor zijn facilitaire organisatie? Of is het nog een hele verre stip boven de horizon, de maan? Je ziet op de foto rechts in de verte een zeilboot. Is het een eenzame volger of zijn er meer? Wie bestuurt de boot eigenlijk? De facility manager, leverancier, ICT manager of initieert iemand anders facilitaire innovatie? Worden de mogelijkheden voldoende tentoongesteld aan de kade wat trending facility technologie is? Of is de kade nog te ver weg?

Naar verwachting zal nieuwe technologie en het gebruik van data in het jaar 2017 met afstand de belangrijkste facilitaire trend zijn (bron FMN, onderzoek Twijnstra Gudde 2014). Dan moet het onderwerp – technologische veranderingen doorvoeren in facilitaire processen – toch nu al op de agenda staan?

Als zelfstandig professional is het heerlijk iedereen te kunnen benaderen om kennis te delen. Ik hoef geen product te verkopen, ben onafhankelijk en heb niets te verbergen. Van facility manager tot director information technology, van adviseur tot software leverancier, van student tot leverancier, we delen kennis onder het genot van een kop koffie.

Ik wil graag weten hoe facilitaire processen veranderen door technologie. Technologische ontwikkelingen moeten de klant en dus de facilitaire organisatie uiteindelijk ontzorgen mits het goed geïmplementeerd wordt. Mijn interesse zit hem niet zo zeer in de technologie, maar de vertaling -lees verandering- die dit teweeg brengt binnen de facilitaire organisatie. Mijn visie begint zich te vormen.

Het thema wordt overduidelijk herkend. Er komen steeds meer informatie intensieve facilitaire processen (denk aan het gebouw, logistiek, documentbeheer). Aangegeven wordt dat informatie en systemen voorwaardelijk zijn voor een goede contract- en regiefunctie. De behoefte wordt uitgesproken om meer en meer te sturen op voorspellende informatie.

The Edge Amsterdam wordt regelmatig genoemd in de gesprekken als inspiratie hoe door technologie de facilitaire processen veranderen. Erg interessant vind ik hierbij de samenwerking tussen de verschillende leveranciers. En dat de facilitaire organisatie is opgegaan in het onderdeel workplace services, waar ICT ook onderdeel van is. Of eigenlijk is het andersom: facility management heeft gastheerschap toegevoegd aan de technologie. Workplace services is onderdeel geworden van de strategische positionering van de organisatie. Facility management wordt daar al lang niet meer gezien als enkel een kostenpost.

Wat ik ervaar, is dat er een nadrukkelijke aanleiding moet zijn om technologie op de facilitaire agenda te zetten. Het lijkt ook geen vanzelfsprekendheid dat iemand binnen de facilitaire organisatie de taak heeft om bezig te zijn met trending facility technologie. Ik had dit van te voren wel verwacht.

Nieuwe of veranderende huisvestingsbehoefte, kostenbesparing, energiebesparing of duurzaamheid worden genoemd als aanleidingen. Een trigger is blijkbaar nodig om de focus te krijgen op innoveren. Redenen als ‘het gebouw en budget laten het nog niet toe’ en/of ‘de focus ligt bij het waarmaken wat we hebben afgesproken’. Facilitaire innovaties hebben een lagere prioriteit op de totale bedrijfskalender van de organisatie. Er wordt nog veel gepraat over kosten, nog weinig over de strategisch toegevoegde waarde wat mijn vakgebied kan toevoegen aan het imago en doelstelling van de organisatie. Ik geloof erin dat technologie daarbij de facilitaire processen verder kan professionaliseren.

Mijn conclusie na 40 gesprekken is dat de stip nog vaak de maan is zoals weergegeven op de foto. Boeiend, met afstand de belangrijkste facilitaire trend in 2017 tegenover een hele verre stip op de horizon. Is mijn netwerk niet representatief? Is de facility manager traditioneel en behoudend? Houd iets anders de facility manager tegen? Weet de facility manager gewoon nog niet wat de kansen zijn? Of heb ik toch de verkeerde vragen gesteld of mensen gesproken?

Als ik vertel waar ik –tot nu toe-  van onder de indruk ben, geeft dit wel in de gesprekken een reactie. Moet facilitaire innovatie niet méér tentoongesteld worden op de kade? Ik ben bijvoorbeeld onder de indruk van:

  • Het lokaliseren van middelen (bijvoorbeeld medische apparatuur, verrijdbare AV-middelen of andere dure middelen) waar geen snoer aan zit door gebruik van beacons, met daarbij een alarmfunctie als deze middelen verdwijnen. Bij het gebruik van deze beacons is geen fysieke verbouwing nodig. ICT heeft slechts een kleine rol om de implementatie te realiseren. Over het beheer en onderhoud van de beacons zelf is ook al nagedacht.
  • Een up-to-date overzicht van beschikbare werkplekken of ruimten door gebruik te van maken van bewegingssensoren gecombineerd met een reserveringssysteem en service app. Over deze technologie wordt al wel meer en meer gesproken in de markt en je ziet dat deze her en der wordt toegepast. Gaan beacons met bewegingssensoren gecombineerd worden?
  • Meer en meer systemen worden gekoppeld aan elkaar. Als facilitaire regie organisatie regisseer je de hele keten: van vraag naar aanbod. Dit kan in mijn beleving alleen door het systeem van de regie organisatie te laten praten met systemen van de uitvoerders en aan de andere kant de mobiele telefoons van de (eind)gebruikers. Software leveranciers verbinden met maatwerk de bestaande systemen aan elkaar in combinatie met 1 service app voor de eindgebruikers. En met de software leveranciers bedoel ik niet de traditionele FMIS leveranciers.
  • Stralingsverwarming in plaats van luchtverwarming. Hierdoor kan een individueel comfortniveau gecreëerd worden in een ruimte die door meerdere mensen wordt gedeeld. Ik zie de tussenwanden en geluidspanelen met straling al voor mij in gerenoveerde oude karakteristieke gebouwen waarin ontmoeting centraal staat.
  • Er worden aparte opdrachten gegeven aan specialisten om innovaties te ontdekken. Bijvoorbeeld bij een renovatie, om innovaties tussen de verschillende bouwdisciplines (E-W-B) te kunnen realiseren. Levert prachtige technische verbindingen op tussen disciplines die niet ontstaan als iedereen verkokert in zijn eigen vakgebied aan het werk is.
  • En dan heb ik nog onvoldoende beeld van bijvoorbeeld 3D printing, robotisering en ongetwijfeld veel meer facilitaire innovaties.

Mijn indruk begint zich verder te vormen hoe facilitaire organisaties veranderen door technologie. Wat wordt hierin verwacht van de leveranciers? Wat doet de facilitaire regie organisatie hier zelf in? Want daar gaat het mij om, een beeld krijgen hoe de facilitaire organisatie verandert door technologie.

Ik heb het licht gezien en wil mij verder ontwikkelen en profileren om technologische vernieuwingen door te voeren in facilitaire processen. Ik geloof erin dat aan de business kant een project implementatie leider nodig is om technologische innovaties tot een succes te kunnen maken.  Iemand die ervoor zorgt dat de verbinding wordt gemaakt tussen technologie – facilitaire processen en de eindgebruikers.

Mijn droom is om de motor te zijn van de boot op de foto bij het faciliteren en realiseren van vooruitgang. Inspireert dit jou? In de vooruitgang van het water, kom ik graag met je in contact.