Beweegredenen voor de keuze van een Facilitair Bedrijf

Veel organisaties staan voor de keuze tussen uitbesteding of verzelfstandiging van de facilitaire dienstverlening. Het Facilitair Bedrijf is een van de mogelijke beheersvormen waarbij de Facilitaire Organisatie in grote mate of geheel zelfstandig opereert. Het Facilitair Bedrijf kenmerkt zich door een marktgerichte wijze van werken. Voor de oprichting van een zelfstandig Facilitair Bedrijf zijn twee hoofdredenen te noemen: een effectievere besturing voor de organisatie en sociale overwegingen.Tussen de moederorganisatie en het Facilitair Bedrijf kan wel of geen juridische relatie bestaand. Beide constructies bieden zowel voor- als nadelen aan het Facilitair Bedrijf, de medewerkers ervan en de moederorganisatie. In ‘Beweegredenen voor de keuze voor een Facilitair Bedrijf’ worden de verschillende organisatievormen met voor- en nadelen uiteengezet.

Verveen, J.M., “Het Facility Management Handboek”, Beweegredenen voor de keuze voor een Facilitair Bedrijf, hoofdstuk 2.2, artikel A2, pagina 1-28, Arko Uitgeverij, Nieuwegein, december 1996.