The near future of Facility Management: A connected World. Laat je inspireren.

Maakt technologie ons leven minder menselijk of bieden nieuwe vindingen juist kansen voor verbindingen en verdieping. Hoe veranderen facilitaire organisaties door technologie? Is technologie een banenvernietiger of ontstaan er juist nieuwe banen? En hoe zit het met privacy? Zijn beacons een onderdeel van onze toekomst of is het een hype?

Locatie gebonden interacties
Beacons, letterlijk vertaald bakens, zijn kleine sensoren die een bluetooth signaal uitzenden met een unieke code. Smartphones en tablets, waarop de bluetooth functie aan staat, zoeken constant naar deze beacons. In combinatie met een app en daaraan verbonden back-end systeem kun je locatie gebonden interacties creëren. Bijvoorbeeld het meten van aanwezigheid van mensen en middelen, indoor routing of het pushen van berichten, afspraken en signalen.

Beacontechnologie zien wij als zelfstandig professionals als één van de innovaties met impact op de organisatie van werk. Een technologische innovatie implementeren, gaat altijd hand in hand met procesverandering. Een organisatie moet aangepast worden of erop voorbereid zijn de innovatie tot een succes te maken. Zonder de benodigde procesaanpassingen heeft een nieuwe technologie weinig tot geen effect.

Laat je inspireren door deze korte film te bekijken:

Ben er trots op dat ik in deze film een rol heb mogen spelen.

Download hier het kennisdocument waarin dit onderwerp verder is uitgediept. Een prachtig naslag werk geschreven door zelfstandig professionals.

FM2Share is een coöperatie van samenwerkende zelfstandig professionals. Met oplossingen op het gebied van interim- en projectmanagement in combinatie met kennisontwikkeling, biedt FM2Share een antwoord op huisvestings- en facility managementvragen. FM2Share is een groep van samenwerkende professionals. Wij zijn game changers met passie voor ons vak en actief op het gebied van facility management, hospitality, huisvesting, bedrijfsvoering, (bouw)techniek en training. Onze filosofie? Delen is vermenigvuldigen!