Facilitair programmabeheer voor nieuwe huisvesting Via in Kampen

Via in Kampen huisvest de bovenbouw van het vmbo en praktijkonderwijs van twee scholen voor voortgezet onderwijs. Het Almere College en Ichthus College hebben de handen ineengeslagen om dit bijzondere gebouw te realiseren. Maar wel met behoud van de eigen identiteit. De uitnodigende uitstraling van het gebouw levert een unieke bijdrage aan de ontwikkeling van talenten van leerlingen. Door de open structuur en ruimtes in het gebouw krijgen leerlingen de ruimte om hun interesses te ontdekken en te ontwikkelen.

Jolanda is een jaar voor het samenwonen van deze twee scholen gestart als Facilitair programmabeheerder. Facilitair programmabeheer is een gestructureerde aanjaagrol en klankbord voor alle aspecten waar de organisatie mee geconfronteerd wordt bij de voorbereiding op de nieuwe huisvesting. Het project bestond uit vier deelprocessen: organisatie voorbereiden, facilitaire organisatie en processen uitwerken, voorzieningen realiseren en informatievoorziening naar het huisvestingsproces. Jolanda besprak de te nemen besluiten periodiek met de stuurgroep, bestaande uit de beide College van Besturen.

De uitdaging in dit project was het behouden van de eigen identiteit van de twee scholen, met daarbij het organiseren van een praktische facilitaire structuur in de nieuwe huisvesting.

Looptijd project:
Augustus 2007 – September 2008, gemiddeld 1 dag per week.