Hoe gaan facilitaire organisaties echt veranderen door technologie?

De foto boven deze blog is gemaakt in een machine kamer van een oud Engels oorlogsschip. Kolen ovens aan de zijkanten, de mens was nodig om kolen in de ovens te blijven scheppen, anders ging de boot niet vooruit. Ik geloof erin dat de mens nodig blijft om de verbindingen te kunnen maken. Daarom op de foto een mens centraal. De technologie om ons heen verandert continu en daarmee de rol van de mens in een proces. Graag wil ik mijn tanden zetten in een nieuw project om een technologische verandering in een facilitaire organisatie te mogen implementeren.

Zeven jaar zelfstandig professional, tot nu toe altijd via via aan het werk, hele leuke mooie projecten mogen doen. Net mijn veertig lentes jong gevierd. Wat is het heerlijk om jezelf tijd te geven om weer ’te landen’. Ik gun het iedereen. Wat wil ik, wat zoek ik, waar word ik blij van? Wat is mijn kracht om waarde te kunnen toevoegen aan anderen? Hierover ben ik met mensen uit mijn netwerk in gesprek. Ze helpen mij in mijn zoektocht.

Hoe gaan facilitaire processen veranderen door technologie? Daar ben ik in geïnteresseerd. Er wordt volop gesproken over technologie gedreven veranderingen, denk aan apps, cloud, big data, internet of things, sensors et cetera. Technologische ontwikkelingen moeten de klant en dus de facilitaire organisatie uiteindelijk ontzorgen mits het goed geïmplementeerd wordt. Mijn interesse zit hem niet zo zeer in de technologie, maar de vertaling -lees verandering- die dit teweeg brengt binnen de facilitaire organisatie.

In mijn beleving wordt de technologie teveel verheven. ‘We gaan een app aanbieden aan onze klant’ Waarom? Wat heeft een klant hieraan? Waarom wil je dit? Wat verandert er door deze technologie in de facilitaire processen en voor medewerkers? Begin hiermee en praat hierover, dan verandert er daadwerkelijk wat.

In mijn huidige zoektocht, wil ik graag antwoorden op:

 • Staat het onderwerp ”technologische veranderingen doorvoeren in facilitaire processen” op de (facilitaire) agenda?
 • Vanuit Facility Management of juist vanuit andere agenda’s (ICT, Programma’s of juist de Business)?
 • Zijn er specialisten in de markt (ZP of organisaties) die specifiek deze vertaling realiseren?
 • Welke rollen worden gezien om technologische verandering door te voeren naar facilitaire processen? Transitie-, informatie-, projectmanager of is het de productowner die de verandering doorvoert?
 • Is het een intern vraagstuk of worden er ook externen bij betrokken?
 • Hoe ziet de facilitaire (regie) organisatie er over 5 jaar uit onder invloed van de technologie?
 • Blijf ik ZP’er of heb ik wellicht in de toekomst wat anders nodig? [/list]

Mijn zoektocht is in volle gang. Inspireert het jou om met mij hierover verder te praten?

Inzichten die ik -tot nu toe- heb gekregen door verschillende gesprekken:

 • Vraagstukken worden steeds complexer, wat vraagt om een onafhankelijk multi-disciplinair netwerk organisatie.
 • Facility Management (FM) heeft steeds meer de behoefte om aan te sluiten bij technologische vernieuwingen, tijd en aandacht ontbreekt vaak nog om veranderingen te kunnen en mogen realiseren.
 • Facilitaire organisaties leven nog veel in het hier en nu.
 • ICT en FM zijn twee verschillende werelden, waarin kansen liggen deze werelden met elkaar te verbinden.
 • Realiseren van verandering is mogelijk als je een verbinding kunt maken tussen specialisten.
 • Transitie realiseren doe je als projectleider samen met bijvoorbeeld teamleiders.
 • Als de werkplek uiteindelijk thuis wordt, wat blijft er nog over van Facility Management?
 • Als de Business de opdrachtgever is, is de kans groter dat een implementatie slaagt omdat de business meer de focus heeft op realisatie na in bedrijfsstelling van het project. De business kan veranderingen ook opgelegd krijgen door derden, alleen is de focus dan vaak minder op het beklijven van de verandering.
 • Technologie en vakmanschap komen meer en meer haaks op elkaar staan. Verdwijnt er niet teveel vakmanschap door technologie terwijl vakmanschap juist nodig is om analyse te kunnen doen om problemen te voorkomen of op te lossen.
 • Veranderingen zijn succesvol als ze bijdragen aan klantwaarde en niet als ze gedreven zijn vanuit technologie
 • Lees hierover meer in mijn blog over trending facility technologie.