Implementatie prestatiecontracten technisch onderhoud Rabobank Nederland

Voor Rabobank Nederland heeft Jolanda in 2 jaar het prestatiegericht beheer van technische installaties voor de eigendomspanden geïmplementeerd. Deze doelstelling is bereikt in samenwerking met zo’n 120 medewerkers in– en extern, welke betrokken waren bij de implementatie van prestatiegericht beheer. Voorafgaand aan de 2 jaren van implementatie, zijn de kaders geschetst en vastgesteld. Jolanda Venema van Factherm was projectmanager en voor deelproducten verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking.

Een prestatiecontract is een nieuwe manier van samenwerken voor het Facilitair Bedrijf (regie voeren) en haar leveranciers. In het contract werden prestatie-eisen gesteld waaraan de diverse installaties moesten voldoen. Het is aan de maincontractors om de prestaties van de installaties duurzaam in stand te houden. Daarnaast bestaan hun werkzaamheden uit het managen van het contract, het bewaken van de kritische prestatie-indicatoren en het leveren van kennis door verbeter- of optimalisatievoorstellen. Voor de klant moesten er alleen voordelen zijn: meer helderheid over responstijden bij storingen als verlichtingen, verwarming, koeling, lekkage en dergelijke.

Een behoorlijke leveranciersreductie is gerealiseerd door ‘oude’ subcontractors onder te brengen bij de maincontractors. Dit betekende een drastische beperking van aanspreekpunten voor Gebouwbeheer en de Dienstketenmanager.

Het jaar 2009 is een belangrijk ‘snuffeljaar’ geweest. Vragen werden beantwoord. Kloppen de processen, rapportages en systeemprestaties, hoe houden we de databases up to date? In 2010 zijn de contracten omgezet in een prestatiecontract met bijbehorende bonus/malus.

De foto is gemaakt op 26 februari 2009. Met de vier zogenoemde maincontractors (BAM Techniek, Imtech, Wolter&Dros en Strukton Worksphere) werden de prestatiecontracten getekend met Rabobank Nederland voor het technisch onderhoud van gebouwen en installaties.

Looptijd project:
Augustus 2008 – juli 2010, gemiddeld 4 dagen per week.