Implementatie software beheer en onderhoud (Planon) bij Rabobank Nederland

Als onderdeel van de regie organisatie, is ervoor gekozen om de technische installaties van Rabobank prestatiegericht te implementeren. Na de implementatie van prestatiegericht beheer ontstond de noodzaak in het verkrijgen van management informatie, met name op financieel gebied.

In excelsheets waren gegevens beschikbaar (circa 9000 regels, 80 kolommen breed). Doelstelling van het project ‘Implementatie van het Management Informatie Systeem, beheer en onderhoud’  was deze informatie in software te borgen en ervoor te zorgen dat de medewerkers ook daadwerkelijk met het software systeem gingen werken.

Naast de rol van projectmanager (Prince2), vertaalt Jolanda Venema de wensen en eisen van de opdrachtgever Rabobank Nederland naar de opdrachtnemer Planon en vice versa. De uitdaging in het project zat met name in de maatwerk inrichting waarvoor gekozen is. Inhoudelijk heeft zij het Programma van Eisen en bijbehorende testscenario’s opgesteld. Jolanda heeft alle toekomstige gebruikers voorbereid en begeleid op de veranderende werkwijze.

Looptijd project:
Juli 2010 – februari 2012, gemiddeld 4 dagen per week

Lees meer over dit project (pdf).