Kwartiermaker Front Office bij Isala (ziekenhuis) tijdens nieuwbouw

Als kwartiermaker Front Office van Isala Facilitair zorgde Jolanda ervoor dat voor dit gedeelte de adviesaanvraag fase 2 in het eerste kwartaal 2013 ingediend kon worden. Tegelijkertijd zijn projecten die de Front Office direct raakten bij de start van de nieuwbouw opgestart en uitgevoerd. Met als focus om zoveel mogelijk nieuwe processen via het FMIS Planon in te regelen.

Het resultaat was een geaccordeerd adviesaanvraag Regieorganisatie fase 2 van specifiek het onderdeel ‘omvormen naar een Facilitair Front Office’ waarin georganiseerd contact met klanten centraal staat door een vaste communicatiestructuur met duidelijke contactpersonen en realisatie van één centraal contactpunt. Opstarten van het opzetten van de Front Office en deze overdragen naar de nieuwe manager Front Office per 1 september 2013 was de eindverantwoordelijkheid van Jolanda.

Looptijd project:
December 2012 – september 2013, gemiddeld 20 uur per week.