Projectmanager Front Office (Planon) bij Isala (ziekenhuis)

Als projectmanager Planon heeft Jolanda de inrichting van het Facility Management Informatie Systeem doorontwikkeld als gereedschap voor de klanten, servicebureau en uitvoerders. De doelstelling was alle facilitaire meldingen en reserveringen via 1 systeem waarbij de meldingen zo eenvoudig mogelijk gemeld en afgehandeld kunnen worden door de diverse uitvoerders.

Van reserveringen van (medische) vergaderzalen, tot het melden van technische storingen tot taxivervoer en storingen aan aanmeldzuilen. En alles wat hier tussen zit aan facilitaire meldingen afhandelen via hetzelfde software systeem.

Ontzettend trots worden hieronder enkele printscreens van de dashboards getoond. Na een jaar ontwikkeling stond de ontwikkelde dashboardmeter op gemiddeld 65% van de facilitaire meldingen via selfservice. Selfservice betekent dat de klant zelf de melding of reservering afhandelt zonder tussenkomst van een medewerker van het Servicebureau. Het jaar daarvoor was het nog gemiddeld 5% afhandeling via selfservice. Visueel tonen de dashboards hieronder wat gerealiseerd is binnen het project onder aansturing van Jolanda:

Dashboard 2013 storingen

De piek in augustus 2013 met gemiddeld 100 meldingen per werkdag in Planon door de start van de nieuwbouw. De toename van meldingen via Selfservice vanaf augustus (5%) naar 41% in december 2013 (oranje kleur).

Servicedesk2In juni 2014 worden 65% van de meldingen via Selfservice afgehandeld. Het totaal aantal meldingen per maand via het Servicebureau halveert in een half jaar naar in juni gemiddeld 30 meldingen per dag (blauwe kleur).

Reserveringen De piek in reserveringen in juni en december door het reserveren medisch repeterende vergaderingen.

Servicedesk2

In juni 2014 wordt 70% reserveringen via selfservice gedaan, terwijl herhaalreserveringen pas die maand open zijn gezet via selfservice (tot die tijd alleen via Servicebureau mogelijk).

Looptijd project:
Maart 2013- juli 2014, gemiddeld 2 dagen per week